Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Privacy verklaring

Privacy verklaring

Doelgroep

Deze privacy verklaring is gericht aan alle bezoekers van de website van de Buurtvereniging Wassinkbrink en speciaal aan de leden. De Buurtvereniging verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan de Buurtvereniging heeft verstrekt of per e-mail aan ons verstuurt. Deze gegevens zullen door ons zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld en worden niet verstrekt aan derden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

De Buurtvereniging legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast. Zo vindt communicatie veelal op papier plaats, gericht aan ‘de bewoner van de buurt’. Toch ontkomt ook de Buurtvereniging er niet aan om persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Voorletters en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Geboortedatum
 • Foto

Doel verwerking

De Buurtvereniging verwerkt deze gegevens om met de Buurt te kunnen communiceren, om de ledenadministratie te voeren en om de hoogte van de contributie vast te kunnen stellen. Foto’s plaatsen wij in onze Fotogalerij op de pagina Koning. Verder hebben we enkele van deze gegevens nodig om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten aan onze boekhouding.

Bewaartermijn

De Buurtvereniging bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om deze doeleinden te kunnen realiseren. Wanneer het lid zich heeft afgemeld, of op andere wijze bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, dan worden de gegevens uiterlijk binnen een maand uit de administratie op een verantwoorde wijze verwijderd en vernietigd. Dit tenzij wettelijke eisen anders voorschrijven.

Rechten

De Buurtvereninging is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. U heeft altijd het recht om:

 • een verzoek tot inzage te doen;
 • vragen de gegevens te corrigeren;
 • vragen de gegevens te verwijderen;
 • vragen om beperking van de verwerking;
 • vragen om de gegevens over te dragen;
 • bezwaar maken tegen de verwerking;
 • de toestemming voor de verwerking intrekken.
Alle vragen ten aanzien van privacy kunt u richten aan vof.jolink@agroweb.nl. Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u eveneens melden via dit email adres. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

De Buurtvereniging neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen, zowel technisch als organisatorisch, om misbruik, verlies of onbevoegde verwerking tegen te gaan. Hebt u de indruk dat uw gegevens niet afdoende beveiligd zijn, of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dat contact op met vof.jolink@agroweb.nl

Cookie verklaring

De Buurtvereniging gebruikt geen cookies of Google Analytics.