Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.

Initiatieven

AED
Automatische Externe Defibrillator

Buurtvereniging Wassinkbrink is tijdens de jaarvergadering van 17 oktober jl. overgegaan tot de aanschaf van een AED.

Edwin van Gorselen is werkzaam als cardioloog in het Slingeland ziekenhuis en tevens inwoner van de Wassinkbrink. De heer Van Gorselen heeft aan de aanwezige buurtbewoners een uiteenzetting gegeven over wat een hartstilstand precies inhoud en hoe men het beste kan handelen als dit voorkomt. "In Bronckhorst is de laagste bezetting van AED’s, maar het is van levensbelang om zo snel mogelijk te reanimeren. Wanneer men binnen 6 minuten wordt gereanimeerd is de kans van overleven 50 tot 70%. Bij elke minuut langer daalt de overlevingskans met 10%. Je kunt, nadat 112 gebeld, is ook gebruik maken van de buurtpreventieapp om hulp te vragen. Een of twee personen reanimeren en iemand uit de buurt haalt de AED op. Op de site van het Rode Kruis, -vind een AED in de buurt- zijn de AED’s aangegeven."

In het buitengebied tussen Zelhem en Doetinchem is op dit moment geen AED beschikbaar. "Het is van belang dat veel mensen een reanimatiecursus volgen. Op de site van de Nederlandse Hartstichting staat waar een goede cursus gevolgd kan worden. De cursus kost 35,00 euro, dus de kosten zijn niet hoog." De AED wordt geleverd en onderhouden door Cardi Aid. Wanneer de AED gebruikt is kunnen direct alle gegevens uit het apparaat uitgelezen worden door de cardioloog in het ziekenhuis.

Het bestuur van de buurtvereniging heeft een reanimatiecursus voor de buurt georganiseerd op 12 februari 2019.

WAAR hangt de AED: Aan de buitengevel van Garage Teerink. Het adres is Boeninksteeg 14, 7009 ZC Doetinchem.

Buurt | Werkgroep

Vanuit de buurt

Onze buurtbewoners zitten niet stil. Op veel verschillende gebieden worden initiatieven ontplooit. Dit kan te maken hebben met onze geschiedenis, maar ook met bijvoorbeeld ons leefgebied. Denk hierbij aan verhalen van vroeger, onderhoud singels, opruimen zwerfafval, maar ook aan behoud van andere landschapselementen.

Wilt u ook een initiatief delen? Neem dan contact op met het bestuur.

Werkgroep Oral History Gelderland

Zo is er in samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Stichting het Gelders Erfgoed (GE) een werkgroep Oral History. Mondelinge overlevering dus. Verhalen van buurtbewoners over vroeger. De werkgroep bestond in 2013 uit 25 leden, die in heel Gelderland oral history interviews afnemen. In 2012 en 2013 hebben 4 werkgroepleden en 8 cursisten 16 interviews afgenomen in de buurtschappen Heidenhoek, Wassinkbrink en Winkelshoek (bij Zelhem in de gemeente Bronckhorst). Klik hier voor meer uitleg over oral history.